Δικηγόρος Εργατικού Δικαίου – Τι πρέπει να ξέρετε
1 min read

Δικηγόρος Εργατικού Δικαίου – Τι πρέπει να ξέρετε

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις εργασίας σε συμβάσεις εξαρτημένης απασχόλησης είναι γνωστό ως εργατικό δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασία εξαρτημένης απασχόλησης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του εργοδότη όσον αφορά τη μέθοδο, τον χρόνο, την τοποθεσία ή τον τύπο της εργασίας που πρέπει να παρέχει. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος διαθέτει ειδικές δεξιότητες ή βρίσκεται σε θέση εμπιστευτικότητας, ενδέχεται να συμμετέχει σε σημαντικές εργοδοτικές αποφάσεις ή να λαμβάνει πρωτοβουλίες διοικητικού χαρακτήρα.

Συχνά, στο πλαίσιο των συμβάσεων εξαρτημένης απασχόλησης, ο εργαζόμενος δεσμεύεται να διαθέσει την επαγγελματική του ελευθερία και ενδέχεται να εργάζεται για περισσότερο χρόνο από το κανονικό ωράριο, με το εργατικό δίκαιο να θέτει όρια στον χρόνο επιπλέον εργασίας ή υπερωρίας που μπορεί να απαιτηθεί από τον εργαζόμενο.

Επίσης, το εργατικό δίκαιο κάνει διάκριση μεταξύ των συμβάσεων εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, η σύμβαση εργασίας αορίστου χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δεν έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια για την παροχή εργασίας και η διάρκεια αυτή δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τη φύση ή τον σκοπό της εργασίας. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου καθορίζει συγκεκριμένη διάρκεια και λήγει αυτόματα όταν αυτή η περίοδος ολοκληρωθεί, χωρίς την ανάγκη ειδοποίησης ή διακοπής από τις μεριές.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε νομικές συμβουλές ή πληροφορίες σχετικά με το εργατικό δίκαιο, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε με έναν ειδικευμένο νομικό εργατολόγο που θα σας παράσχει τις απαραίτητες συμβουλές για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων σας.

Πώς μπορεί να προστατευθεί ένα άτομο που υποφέρει από ηθική παρενόχληση στον χώρο εργασίας (mobbing);

Αρχικά, ο πάσχον εργαζόμενος πρέπει να καταγγείλει τα περιστατικά που τον βάζουν σε αυτήν τη δύσκολη θέση στον εργοδότη του. Στη συνέχεια, θα πρέπει να απευθυνθεί στο συνδικαλιστικό σωματείο της επιχείρησης στην οποία ανήκει, να επικοινωνήσει άμεσα με την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας ώστε να την ενημερώσει και να εξετάσει την δυνατότητα να υποβάλει αγωγή για αποζημίωση λόγω ψυχολογικής βλάβης στα δικαστήρια.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη;

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει τις αμοιβές των εργαζομένων του εγκαίρως, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των επιθεωρητών εργασίας, να ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, να προσέχει την υγεία των εργαζομένων σύμφωνα με τους επαγγελματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν, και γενικά να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το προσωπικό του. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η νομική συμβουλή από έναν εξειδικευμένο δικηγόρο εργατολόγο μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για περαιτέρω ενέργειες.

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ασκεί τη διοικητική του εξουσία, προερχόμενο από τη φύση της σχέσης εργασίας, και πρέπει να την ασκεί με καλή πίστη. Έχει επίσης το δικαίωμα να απαιτεί έντιμη συμπεριφορά από τους εργαζομένους του, να αποζημιώνεται σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος προκαλέσει ζημία από δόλο ή αμέλεια, και να λαμβάνει μέτρα εναντίον ενός εργαζομένου που ενδεχομένως προξενεί ζημιά στην επιχείρησή του. Ο εργατολόγος σας θα δει εξατομικευμένα την υπόθεση σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *