Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα του εργαζόμενου;
1 min read

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα του εργαζόμενου;

Οι βασικότερες υποχρεώσεις του εργαζόμενου είναι, να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης, να έχει ευπρεπή παρουσία, να φέρεται ευπρεπώς σε οποιονδήποτε συναναστρέφεται με την επιχείρηση, να παρουσιάζεται υποχρεωτικώς στον προβλεπόμενο τόπο και χρόνο που έχει συμφωνηθεί και να αναχωρεί εκ της εργασίας του στον συμφωνηθέντα χρόνο.

Τα βασικότερα δικαιώματα του εργαζόμενου που προασπίζει το εργατικό δίκαιο είναι να λαμβάνει οικονομικό αντάλλαγμα, σύμφωνο με την εργατική νομοθεσία για τις υπηρεσίες που παρέχει στον εργοδότη, εντός των ημερομηνιών που έχουν συμφωνηθεί στη μεταξύ τους σύμβαση εργασίας, ο εργαζόμενος να απασχολείται σε θέση που αντιστοιχεί με το αντικείμενο εξειδίκευσης του και σύμφωνα με την ειδικότητα προσλήψεως του, δικαιούται να λαμβάνει τις άδειες, είτε άνευ είτε μετά αποδοχών που δικαιούται, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και φυσικά να αντιμετωπίζεται από τον εργοδότη του με σεβασμό.

Ποιες άδειες προβλέπει το εργατικό δίκαιο;

To εργατικό δίκαιο αναφέρει, κάθε άδεια που δικαιούται ένας εργαζόμενος σύμφωνα με τη χρονική διάρκεια που απασχολείται στον συγκεκριμένο εργοδότη, καθώς και με το είδος του προβλήματος που αντιμετωπίζει και θα πρέπει να απουσιάζει από την εργασία του.

Κανονική άδεια: τη λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν συμβληθεί, σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η χορήγηση αυτής της άδειας από τον εργοδότη γίνεται αναλογικά, με το χρονικό διάστημα που έχει απασχοληθεί ο εργαζόμενος στο συγκεκριμένο εργοδότη. Ως βάση της έχει της 20 μέρες επί πενθήμερης εργασίας και τις 24 μέρες επί εξαήμερης εργασίας και το διάστημα αυτής προσαυξάνεται, αναλογικά με τα έτη απασχόλησης του εργαζόμενου.

Πέρα όμως από τη κανονική άδεια, το εργατικό δίκαιο προβλέπει την άδεια γέννησης τέκνου, την άδεια τοκετού και λοχείας, την άδεια γάμου, την άδεια θηλασμού και φροντίδας τέκνων, την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, τη γονική άδεια ανατροφής τέκνου, την ειδική άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες, την άδεια για ασθένεια μελών οικογένειας, την άδεια σχολικών επιδόσεων τέκνων, την άδεια για μετάγγιση αίματος/αιμοκάθαρση, την άδεια λόγω AIDS, την άδεια λόγω θανάτου συγγενούς, την άδεια σπουδών, την εκλογική άδεια, την άδεια αναπήρων κ.α.

Τι ορίζεται ως εργατικό ατύχημα;

Εργατικό είναι το ατύχημα που συμβαίνει στον εργαζόμενο, κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή την εργασία του και το οποίο οφείλεται σε αιφνίδιο και βίαιο γεγονός, που συνεπάγεται ανικανότητα για εργασία ή ακόμα και θάνατο του εργαζομένου.

Βίαιο γεγονός, σημαίνει να υπάρχει έκτακτη και αιφνίδια επίδραση εξωτερικού παράγοντα, ανεξάρτητα με την οργανική κατάσταση του εργαζόμενου. Οι σχετικές με τα εργατικά ατυχήματα διατάξεις καλύπτουν τρεις περιπτώσεις ατυχημάτων:

Όσα γίνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας, όπως είναι για παράδειγμα ο τραυματισμός του εργαζόμενου λόγω πτώσης κατά την εργασία, όσα συνέβησαν με αφορμή την εργασία, όπως είναι για παράδειγμα το τροχαίο για τη μετάβαση στην εργασία και τα ατυχήματα που οφείλονται σε επαγγελματική ασθένεια, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην εργασία.

Εις βάθος ανάλυση από τον δκηγόρο Καμουζή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *