Real Estate – Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα τελευταία χρόνια, έχει εμφανώς αυξηθεί η συχνότητα συναλλαγών στον τομέα των ακινήτων, καθώς η οικονομική σταθερότητα της χώρας μας έχει βελτιωθεί σε σχέση με προηγούμενες περιόδους και την περίοδο των μνημονίων. Αναμφίβολα, η αγοραπωλησία ακινήτου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στη ζωή ενός ατόμου. Καθώς αυτή η συναλλαγή φέρει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις τόσο […]

1 min read

Αγοραπωλησία ακινήτου

Στην πραγματικότητα, η διαδικασία της αγοραπωλησίας ακινήτου είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας, ο πωλητής μεταβιβάζει τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου στον αγοραστή, αποκηρύσσοντας κάθε δικαίωμα που ενδέχεται να έχει σε αυτό, ενώ ο αγοραστής αποκτά την κυριότητα, το νομικό καθεστώς και την κατοχή […]

1 min read

Τι είναι η επίσχεση εργασίας;

Α. Τι είναι η επίσχεση εργασίας; Η επίσχεση εργασίας είναι η κατάσταση όπου ένας εργαζόμενος διακόπτει την παροχή της εργασίας του εξαιτίας της καθυστέρησης της καταβολής των αποδοχών που του οφείλονται από τον εργοδότη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εργαζόμενος ανακοινώνει στον εργοδότη την απόφασή του να σταματήσει να εργάζεται μέχρις ότου λάβει τις αποδοχές […]

1 min read

Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

Η παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής αποτελεί ένα ποινικό αδίκημα και επιβάλλονται κυρώσεις που περιλαμβάνουν φυλάκιση διάστημα έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Για να αποδοθεί ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης διατροφής, πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία: Υποχρέωση διατροφής: Αυτή η υποχρέωση μπορεί να προκύπτει από νόμιμες σχέσεις όπως η γονεϊκή μέριμνα, ο γάμος […]

1 min read

Ενδοοικογενειακή βία

Σε περίπτωση που βρεθείτε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε: Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να φροντίσετε για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των εξαρτώμενων σας, εάν υπάρχουν. Απομακρύνετε τον εαυτό σας από την άμεση κίνδυνο και προστατεύστε τον εαυτό σας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για την ενδοοικογενειακή βία, όπως […]

1 min read

Έξωση Λόγω Οφειλής Ενοικίων

Συχνά συμβαίνει ότι ο ενοικιαστής (μισθωτής) καθυστερεί ή δεν αποπληρώνει τα μίσθωμα (ενοίκια). Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες απλώς προσπαθούν να πιέσουν τον ενοικιαστή να καταβάλει τα οφειλόμενα, αποφεύγοντας την προσφυγή σε δικηγόρο και τα δικαστήρια. Ενδεχομένως πιστεύουν ότι ο μισθωτής θα αποπληρώσει το χρέος αναδρομικά σε κάποια φάση, αλλά συχνά αυτό δεν συμβαίνει, καθώς […]

1 min read

Κτηματολόγιο – Πως ιδρύθηκε με τον νόμο 2664/1998

Το Κτηματολόγιο δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία με τον νόμο 2664/1998, ειδικότερα στο άρθρο 1, παράγραφος 3 αυτού του νόμου. Αυτή η στιγμή σηματοδότησε μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονταν και διαχειρίζονταν οι ιδιοκτησίες στη χώρα μας. Προηγουμένως, το σύστημα μεταγραφών στα υποθηκοφυλακεία χρησιμοποιούνταν στις περιοχές που υπάγονταν στο νόμο 2308/1995, αλλά […]

1 min read

Δικαστική Συμπαράσταση – Ποια είναι η Νόμιμη διαδικασία

Η νομική διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης είναι ένα μέσο με το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ένα προστατευτικό περιβάλλον για άτομα που, λόγω σοβαρών προβλημάτων στην ψυχική ή σωματική τους υγεία, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μόνα τους τις καθημερινές τους υποθέσεις. Σύμφωνα με τον Άρθρο 1666 του Αστικού Κώδικα, η δικαστική συμπαράσταση εφαρμόζεται σε […]

1 min read

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα του εργαζόμενου;

Οι βασικότερες υποχρεώσεις του εργαζόμενου είναι, να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης, να έχει ευπρεπή παρουσία, να φέρεται ευπρεπώς σε οποιονδήποτε συναναστρέφεται με την επιχείρηση, να παρουσιάζεται υποχρεωτικώς στον προβλεπόμενο τόπο και χρόνο που έχει συμφωνηθεί και να αναχωρεί εκ της εργασίας του στον συμφωνηθέντα χρόνο. Τα βασικότερα δικαιώματα του εργαζόμενου […]

1 min read

Δικηγόρος Εργατικού Δικαίου – Τι πρέπει να ξέρετε

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις εργασίας σε συμβάσεις εξαρτημένης απασχόλησης είναι γνωστό ως εργατικό δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασία εξαρτημένης απασχόλησης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του εργοδότη όσον αφορά τη μέθοδο, τον χρόνο, την τοποθεσία ή τον τύπο της εργασίας που πρέπει […]

1 min read