Έξωση Λόγω Οφειλής Ενοικίων
1 min read

Έξωση Λόγω Οφειλής Ενοικίων

Συχνά συμβαίνει ότι ο ενοικιαστής (μισθωτής) καθυστερεί ή δεν αποπληρώνει τα μίσθωμα (ενοίκια). Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες απλώς προσπαθούν να πιέσουν τον ενοικιαστή να καταβάλει τα οφειλόμενα, αποφεύγοντας την προσφυγή σε δικηγόρο και τα δικαστήρια. Ενδεχομένως πιστεύουν ότι ο μισθωτής θα αποπληρώσει το χρέος αναδρομικά σε κάποια φάση, αλλά συχνά αυτό δεν συμβαίνει, καθώς οι μισθωτές εκμεταλλεύονται την ανοχή αυτή για να αποφεύγουν την πληρωμή.

Επιπλέον, υπάρχει η άποψη ότι η διεκδίκηση των μισθωμάτων στα δικαστήρια και η διαδικασία έξωσης είναι χρονοβόρες. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει όταν ο ιδιοκτήτης έχει λάβει προφυλάξεις από την αρχή. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να υπάρχει μια καλή σύμβαση μίσθωσης (μισθωτηρίου) που θα έχει συνταχθεί από έναν δικηγόρο, αντί να χρησιμοποιείτε ένα έτοιμο έντυπο με γενικούς όρους που μπορεί να μην προστατεύουν τα συμφέροντά σας. Επιπλέον, η απλή αναφορά της μίσθωσης στην ΑΑΔΕ χωρίς τη σύνταξη μιας σύμβασης δεν είναι αποτελεσματική, καθώς δεν καταγράφονται όλοι οι όροι. Οι “επίδοξοι μισθωτές” γνωρίζουν αυτό και το εκμεταλλεύονται προς δικό τους όφελος. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό για τους ιδιοκτήτες να καταρτίζουν πάντα τη σύμβαση μίσθωσης με τη βοήθεια ενός δικηγόρου, διότι αυτό μπορεί να αποφύγει μελλοντικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.

Έτσι, τι κάνετε όταν ο ενοικιαστής δεν πληρώνει ή χρωστά πολλά μισθώματα; Η καλύτερη δράση σε αυτήν την περίπτωση είναι να ακολουθήσετε τη διαδικασία της έξωσης. Όταν ένας ενοικιαστής καθυστερεί ή δεν πληρώνει, η γρήγορη λύση για τον ιδιοκτήτη είναι η έξωση. Για να πραγματοποιήσετε μια τέτοια έξωση, πρέπει να υπάρχει ένα υπόλοιπο χρέους από τον ενοικιαστή και να υπάρχει ένα ενεργό γραπτό συμβόλαιο μίσθωσης που δεν έχει λήξει ή καταγγελθεί. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης πρέπει να στείλει στον ενοικιαστή ένα εξώδικο επιστολή, ενημερώνοντάς τον για το χρέος και ζητώντας την πληρωμή του. Εάν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει εντός 15 ημερών, ο ιδιοκτήτης, μέσω ενός δικηγόρου, υποβάλλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο. Ο δικαστής αποφασίζει χωρίς δίκη και εκδίδει μια διαταγή αποπληρωμής του μισθίου, η οποία υποχρεώνει τον ενοικιαστή να παραδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη. Εάν ο ενοικιαστής δεν συμμορφωθεί, η διαταγή εκτελείται από ειδικό δικαστικό αξιωματούχο.

Σαφώς, μπορεί να εκδοθεί και διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενοίκια παράλληλα με τη διαταγή απόδοσης του μισθίου ακινήτου. Η διαταγή πληρωμής εκτελείται συνήθως τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την παράδοσή της στον ενοικιαστή. Με τη διαταγή πληρωμής, ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία του μισθωτή και να δεσμεύσει τραπεζικούς του λογαριασμούς, προκειμένου να είσπραξει τα οφειλόμενα.

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η είσπραξη των οφειλών με ταχείο τρόπο, χωρίς την ανάγκη για δικαστικές διαδικασίες. Το κόστος της διαδικασίας είναι συνήθως σχετικά χαμηλό και σίγουρα πολύ μικρότερο από το ποσό που χάνεται από τις συσσωρευμένες οφειλές κάθε μήνα.

Είναι σημαντικό, όπως αναφέρετε, να διεξαγάγετε αυτήν την διαδικασία με τη βοήθεια έμπειρου δικηγόρου που ασχολείται με υποθέσεις μισθώσεων, προκειμένου να αποφεύγονται τυπικά λάθη και να εξασφαλίζεται η επιτυχής εκτέλεση της διαδικασίας. Το γραφείο σας είναι πάντοτε διαθέσιμο για να σας καθοδηγήσει σωστά σε αυτά τα ζητήματα μισθώσεων, έχοντας εμπειρία σε υποθέσεις αστικών και εμπορικών μισθώσεων σε όλη την Ελλάδα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *