Κτηματολόγιο – Πως ιδρύθηκε με τον νόμο 2664/1998
1 min read

Κτηματολόγιο – Πως ιδρύθηκε με τον νόμο 2664/1998

Το Κτηματολόγιο δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία με τον νόμο 2664/1998, ειδικότερα στο άρθρο 1, παράγραφος 3 αυτού του νόμου. Αυτή η στιγμή σηματοδότησε μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονταν και διαχειρίζονταν οι ιδιοκτησίες στη χώρα μας. Προηγουμένως, το σύστημα μεταγραφών στα υποθηκοφυλακεία χρησιμοποιούνταν στις περιοχές που υπάγονταν στο νόμο 2308/1995, αλλά ο νέος νόμος επέφερε σημαντικές αλλαγές.

Με την ίδρυση του εθνικού Κτηματολογίου, συγκεντρώθηκαν ψηφιακά όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων τόσο νομικών πληροφοριών όσο και τεχνικών στοιχείων όπως κατόψεις και τοπογραφικά διαγράμματα. Αυτό δημιούργησε μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων που διευκολύνει τον διεξοδικό έλεγχο των ακινήτων από τους ενδιαφερόμενους, επιτρέποντας την ταχύτερη και εκτενέστερη διαδικασία ελέγχου των κτηματοκτιρίων και των ιδιοκτησιών.

Η λειτουργία του Κτηματολογίου στη χώρα μας ξεκίνησε με τις πρώτες εγγραφές, που αναφέρονται ως αρχικές εγγραφές. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης, όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες πρέπει να μεταφέρθηκαν από τα υποθηκοφυλακεία στα κτηματολόγια. Αυτή η διαδικασία, λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών, αντιμετώπισε προβλήματα και σφάλματα.

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που απαιτείται η συνδρομή ενός δικηγόρου σε υποθέσεις κτηματολογίου περιλαμβάνουν:

  1. Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής: Όταν χρειάζεται να διορθωθούν λάθη ή ανακρίβειες στα κτηματολογικά μητρώα, ένας δικηγόρος μπορεί να βοηθήσει στη σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων αιτήσεων.
  2. Παράσταση ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων: Όταν υπάρχουν αντιρρήσεις ή διαφωνίες σχετικά με την κτηματολογική εγγραφή ενός ακινήτου, ένας δικηγόρος μπορεί να παραστεί ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων και να υποβάλει σχετικά υπομνήματα.
  3. Πρόδηλα σφάλματα: Σε περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων στην κτηματολογική εγγραφή, που μπορεί να προκύψουν λόγω τεχνικών λαθών, ένας δικηγόρος μπορεί να συνδράμει στη διόρθωση των αρχικών εγγράφων μέσω της διοικητικής διαδικασίας του προδήλου σφάλματος.
  4. Ζητήματα ιδιοκτησίας: Όταν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με την ιδιοκτησία ενός ακινήτου, ένας δικηγόρος μπορεί να εκπροσωπήσει τον πελάτη του σε αναγνωριστικές ή διεκδικητικές αγωγές μπροστά στο αρμόδιο δικαστήριο.
  5. Αγνώστου ιδιοκτήτη: Όταν ένα ακίνητο αναφέρεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, δικηγόρος μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκούσια δικαιοδοσία και να βοηθήσει στη διαδικασία καθορισμού του ιδιοκτήτη μέσω του κτηματολογικού δικαστή.

Ο δικηγόρος για κτηματολόγιο είναι σημαντικός για να εξασφαλιστεί ότι οι νομικές διαδικασίες στον τομέα του κτηματολογίου διεξάγονται σύμφωνα με τον νόμο και υπερασπίζονται τα συμφέροντα του πελάτη.

Σε μια συνοπτική παράθεση, μπορούμε να πούμε ότι τα κύρια θέματα που σχετίζονται με το εθνικό κτηματολόγιο διασπάται σε τέσσερις βασικούς τομείς. Πρώτον, υπάρχουν οι δηλώσεις κτηματολογίου, δεύτερον η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε πίνακες και διαγράμματα, καθώς και ενδεχόμενες ενστάσεις εναντίον αυτών. Τρίτον, υπάρχουν προδηλαδή σφάλματα που απαιτούν διόρθωση μέσω αιτήσεων στον υπεύθυνο του κτηματολογικού γραφείου. Και τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διόρθωση απαιτεί δικαστική απόφαση, κυρίως όταν υπάρχουν διαφορές στην ιδιοκτησία ή όταν πρόκειται για ακίνητα χωρίς γνωστό ιδιοκτήτη.

Συνολικά, το εθνικό κτηματολόγιο παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα λόγω της ψηφιοποίησης των εγγράφων, που καταγράφονται σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων. Αυτό επιτρέπει την πιο γρήγορη, ευκολότερη και οργανωμένη παρακολούθηση των πληροφοριών σχετικά με τα ακίνητα. Παρόλα αυτά, η μετάβαση αυτή έχει επιφέρει και αρκετά μειονεκτήματα, όπως σφάλματα και ανακρίβειες λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών. Επιπλέον, υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία αυτή, δηλώνοντας τα ακίνητά τους, και αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα με λανθασμένες εγγραφές ή ακόμη και μη εγγεγραμμένες ιδιοκτησίες. Παρ’ όλα αυτά, ο νόμος προβλέπει διαδικασίες διόρθωσης για κάθε είδους σφάλμα. Επιπλέον, ένας δικηγόρος για το κτηματολόγιο, όπως ο Κωνσταντίνος Καμουζής, μπορεί να υποστηρίξει και να βοηθήσει σε κάθε υπόθεση με ευθύνη και εξειδίκευση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *