Δικαστική Συμπαράσταση – Ποια είναι η Νόμιμη διαδικασία
1 min read

Δικαστική Συμπαράσταση – Ποια είναι η Νόμιμη διαδικασία

Η νομική διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης είναι ένα μέσο με το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ένα προστατευτικό περιβάλλον για άτομα που, λόγω σοβαρών προβλημάτων στην ψυχική ή σωματική τους υγεία, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μόνα τους τις καθημερινές τους υποθέσεις.

Σύμφωνα με τον Άρθρο 1666 του Αστικού Κώδικα, η δικαστική συμπαράσταση εφαρμόζεται σε ενήλικες σε περιπτώσεις όπως:

 1. Όταν λόγω ψυχικών ή διανοητικών διαταραχών ή σωματικής αναπηρίας δεν μπορούν να φροντίσουν μόνοι τους τις υποθέσεις τους.
 2. Όταν η ασωτία, τοξικομανία ή αλκοολισμός τους εκθέτει στον κίνδυνο να αφαιρεθούν από την φροντίδα τους τον εαυτό τους, το σύζυγό τους ή τα παιδιά τους.

Ανήλικοι που βρίσκονται υπό γονική μέριμνα ή επιτροπεία μπορούν επίσης να υποβληθούν σε δικαστική συμπαράσταση κατά το τελευταίο έτος της ανηλικότητάς τους. Τα αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης ξεκινούν να εφαρμόζονται όταν ο ανήλικος γίνει ενήλικας.

Οι κύριες παθήσεις που παρουσιάζουν οι άνθρωποι που υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση είναι:

 1. Ψυχικές διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια και η μανία καταδίωξης.
 2. Αλκοολισμός.
 3. Κωφαλαλία.
 4. Γεροντική άνοια ή νόσος Alzheimer.

Η δικαστική συμπαράσταση μπορεί να είναι είτε ολική είτε μερική και μπορεί να καλύπτει όλες ή μερικές από τις υποθέσεις και τις νομικές διαδικασίες του ατόμου που την υποβάλλει. Οι βασικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον τύπο της δικαστικής συμπαράστασης περιλαμβάνουν το βαθμό αναπηρίας και τη γενική κατάσταση της υγείας του ατόμου που την χρειάζεται.

Οι κατηγορίες της δικαστικής συμπαράστασης είναι οι εξής:

 1. Στερητική Δικαστική Συμπαράσταση: Αυτή διακρίνεται σε πλήρη ή μερική. Στην πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, ο συμπαραστατούμενος κρίνεται ανίκανος από το δικαστήριο να ενεργεί αυτοπροσώπως για όλες τις δικαιοπραξίες. Στη μερική, ο συμπαραστατούμενος δηλώνεται ανίκανος για ορισμένες δικαιοπραξίες.
 2. Επικουρική Δικαστική Συμπαράσταση: Εδώ το δικαστήριο κρίνει ότι για την ισχύ ορισμένων ή όλων των δικαιοπραξιών του συμπαραστατούμενου απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη.

Τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν δικαστική απόφαση για τη θέση ενός ενήλικου σε δικαστική συμπαράσταση είναι:

 1. Ο ίδιος ο ενήλικος που χρειάζεται τη συμπαράσταση.
 2. Η σύζυγος ή ο σύζυγος του ενήλικου.
 3. Τα ενήλικα τέκνα του.
 4. Οι γονείς του ενήλικου.
 5. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ενημερωμένος από συγγενικά πρόσωπα όπως αδέλφια ή φίλοι, που δεν έχουν το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση.
 6. Το Δικαστήριο αυτεπάγγελτα.

Το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής του ενήλικου που χρειάζεται τη συμπαράσταση, και η διαδικασία είναι αυτή της Εκούσιας Δικαιοδοσίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *