Συναινετικό Διαζύγιο Κόστος
1 min read

Συναινετικό Διαζύγιο Κόστος

Το κόστος για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου ανέρχεται τουλάχιστον σε 350 ευρώ για κάθε δικηγόρο από τους δύο συζύγους και 200 ευρώ για τον συμβολαιογράφο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμάτων ΔΣΑ και του ΦΠΑ.

Υπάρχουν δύο τύποι διαζυγίου, το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο με αντιδικία. Με τον νέο νόμο, το συναινετικό διαζύγιο είναι η πιο γρήγορη και οικονομική λύση για τον τερματισμό του γάμου, καθώς μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 12 ημέρες από 2 δικηγόρους και έναν συμβολαιογράφο. Επιπλέον, προσφέρει τη δυνατότητα επίλυσης σημαντικών θεμάτων όπως η φροντίδα και η επικοινωνία με τα παιδιά, υποχρεώσεις διατροφής και θέματα περιουσίας.

Η διαδικασία είναι απλή καθώς με μία μόνο πράξη διευθετούνται όλα τα οικογενειακά θέματα που προκύπτουν από τον τερματισμό του γάμου, όπως κοινά περιουσιακά στοιχεία, μετεγκατάσταση ενός συζύγου από την συζυγική κατοικία και θέματα που αφορούν τα ανήλικα παιδιά και τους γονείς. Με την υπογραφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού μπροστά σε δικηγόρους, εγκρίνεται ένας αμετάκλητος τίτλος που ισχύει μετά την επικύρωση από τον συμβολαιογράφο.

Όταν οι σύζυγοι συμφωνούν για το διαζύγιο, μπορούν να προχωρήσουν στο νέο συναινετικό διαζύγιο, το οποίο είναι επισημοποιημένο και γίνεται σε μόλις 12 ημέρες, δίνοντας την δυνατότητα για τον τερματισμό του γάμου και την επιλογή νέου γάμου, εάν επιθυμούν.

Το διαδικαστικό πλαίσιο για το συναινετικό διαζύγιο και τα σχετικά έξοδα καθορίζεται ως εξής:

Οι σύζυγοι που επιθυμούν να τερματίσουν τον γάμο τους με την συναινετική διαδικασία, προσεγγίζουν τους έμπειρους δικηγόρους μας. Αυτοί οι δικηγόροι αναλαμβάνουν να συντάξουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, μέσω του οποίου οι σύζυγοι εκφράζουν την επιθυμία τους για τον τερματισμό του γάμου τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα παιδιά, το συμφωνητικό προβλέπει επίσης τις λεπτομέρειες σχετικά με την επιμέλεια, τη διατροφή και την επικοινωνία με τα παιδιά. Αυτές οι ρυθμίσεις ισχύουν υποχρεωτικά για τουλάχιστον δύο χρόνια, ειδικά όσον αφορά τη διατροφή των παιδιών. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για το συναινετικό διαζύγιο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μπροστά στον Γραμματέα του Ειρηνοδικείου στην περιοχή του συμβολαιογράφου που θα εκδώσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε από τους πληρεξουσίους δικηγόρους με την υποβολή ενός ειδικού πληρεξουσίου έγγραφου εμπρός σε Συμβολαιογράφο, και αυτό είναι υποχρεωτικό να γίνει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Δέκα ημέρες μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για το συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι και οι εκπρόσωποι τους προσκομίζουν το συμφωνητικό αυτό μπροστά σε Συμβολαιογράφο, ώστε να εκδοθεί μια συμβολαιογραφική πράξη που επιβεβαιώνει τη συμφωνία τους για τον τερματισμό του γάμου και τις ρυθμίσεις που αφορούν τα ανήλικα παιδιά, και αυτή η πράξη υπογράφεται.

Αν ο γάμος των συζύγων ήταν θρησκευτικός, τότε πρέπει να υποβληθεί επιπλέον αίτηση μπροστά σε έναν Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την πνευματική λύση του γάμου. Όταν η απόφαση αυτή εκδοθεί, πρέπει να καταχωρηθεί στο Ληξιαρχείο, όπου είχε δηλωθεί ο γάμος, καταλήγοντας έτσι στην επισημείωση της λύσης του γάμου.

Ειδικά, όσον αφορά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα παιδιά, απαιτείται η ύπαρξη ενός ιδιωτικού συμφωνητικού όπου ορίζονται σαφώς τα ζητήματα της επιμέλειας του παιδιού από τους γονείς και του τρόπου επικοινωνίας με τον άλλο γονέα (που δεν έχει την επιμέλεια). Σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί ένας όρος για τη διατροφή του παιδιού με ελάχιστη διάρκεια δύο ετών. Σε διαφορετική περίπτωση, ακολουθείται μια δικαστική διαδικασία όπου το ζήτημα της διατροφής ρυθμίζεται μέσω αιτήσεων για ασφαλιστικά μέτρα, με τον γονέα που έχει την επιμέλεια να ζητά την προσωρινή επιδίκαση διατροφής για λογαριασμό του παιδιού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *