Η ρήξη χιαστού είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τραυματισμούς του γόνατος, ιδιαίτερα σε αθλητές. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας από τους τέσσερις κύριους συνδέσμους του γόνατος και είναι…
Ο όρος “fast track” αναφέρεται σε όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αρθροπλαστική των γονάτων ή των ισχίων με σκοπό την ταχεία ανάρρωση του ασθενούς και τη μείωση των πιθανών…
Τα τελευταία χρόνια, έχει εμφανώς αυξηθεί η συχνότητα συναλλαγών στον τομέα των ακινήτων, καθώς η οικονομική σταθερότητα της χώρας μας έχει βελτιωθεί σε σχέση με προηγούμενες περιόδους και την περίοδο…
Στην πραγματικότητα, η διαδικασία της αγοραπωλησίας ακινήτου είναι μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας, ο πωλητής μεταβιβάζει τον τίτλο ιδιοκτησίας…
Α. Τι είναι η επίσχεση εργασίας; Η επίσχεση εργασίας είναι η κατάσταση όπου ένας εργαζόμενος διακόπτει την παροχή της εργασίας του εξαιτίας της καθυστέρησης της καταβολής των αποδοχών που του…

Κτηματολόγιο – Πως ιδρύθηκε με τον νόμο 2664/1998

Το Κτηματολόγιο δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία με τον νόμο 2664/1998, ειδικότερα στο άρθρο 1, παράγραφος 3 αυτού του νόμου. Αυτή η στιγμή σηματοδότησε μια σημαντική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονταν και διαχειρίζονταν οι ιδιοκτησίες στη χώρα μας. Προηγουμένως, το σύστημα μεταγραφών στα υποθηκοφυλακεία χρησιμοποιούνταν στις περιοχές που υπάγονταν στο νόμο 2308/1995, αλλά […]

1 min read

Δικαστική Συμπαράσταση – Ποια είναι η Νόμιμη διαδικασία

Η νομική διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης είναι ένα μέσο με το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ένα προστατευτικό περιβάλλον για άτομα που, λόγω σοβαρών προβλημάτων στην ψυχική ή σωματική τους υγεία, δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μόνα τους τις καθημερινές τους υποθέσεις. Σύμφωνα με τον Άρθρο 1666 του Αστικού Κώδικα, η δικαστική συμπαράσταση εφαρμόζεται σε […]

1 min read

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα του εργαζόμενου;

Οι βασικότερες υποχρεώσεις του εργαζόμενου είναι, να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης, να έχει ευπρεπή παρουσία, να φέρεται ευπρεπώς σε οποιονδήποτε συναναστρέφεται με την επιχείρηση, να παρουσιάζεται υποχρεωτικώς στον προβλεπόμενο τόπο και χρόνο που έχει συμφωνηθεί και να αναχωρεί εκ της εργασίας του στον συμφωνηθέντα χρόνο. Τα βασικότερα δικαιώματα του εργαζόμενου […]

1 min read

Δικηγόρος Εργατικού Δικαίου – Τι πρέπει να ξέρετε

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις εργασίας σε συμβάσεις εξαρτημένης απασχόλησης είναι γνωστό ως εργατικό δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η εργασία εξαρτημένης απασχόλησης χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του εργοδότη όσον αφορά τη μέθοδο, τον χρόνο, την τοποθεσία ή τον τύπο της εργασίας που πρέπει […]

1 min read